Grafika informacyjna - "pacjent ma prawo do" - opis tekstowy dostępny poniżej obrazka

Pacjent ma prawo do (opis z grafiki powyżej):

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia;
 3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielająca świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego staniem zdrowia;
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
 5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 7. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
 8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 10. Opieki duszpasterskiej;
 11. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie;

 

W razie pytań , prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia 800 190 590 czynna pn. - pt. 9:00 - 21:00

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta