PORADNIE W WOJEWÓDZKIEJ PRZYCHODNI CHORÓB ZAKAŹNYCH

  • Poradnia Hepatologiczna
  • Poradnia Chorób Tropikalnych
  • Poradnia Chorób Odzwierzęcych
  • Poradnia Profilaktyki Wścieklizny
  • Poradnia Profilaktyki i Leczenia Zakażeń Wirusowych
  • Gabinet Medycyny Pracy

PORADNIE W WOJEWÓDZKIEJ PRZYCHODNI DERMATOLOGICZNEJ

  • Poradnia Dermatologiczna
  • Poradnia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową