PZU logo

INFORMACJA

Informujemy, iż Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana 12 podpisał w dniu 13.12.2017r. umowę prewencyjną z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24 na dofinansowanie w kwocie 15.000,00 zł zadań mających na celu zmniejszenie szkód i zapobieganie wypadkom powodowanym przez pożary w budynkach oraz mieniu.

Środki zostały wykorzystanie do wykonania instalacji p.poż. w adoptowanych pomieszczeniach na nowy oddział Naszego szpitala.