09.01.2019  Ogłoszenie o zamówieniu

09.01.2019  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

09.01.2019  Formularz oferty wraz z załącznikami - Załącznik nr 1

09.01.2019  Tabela równoważności - Załącznik nr 3

09.01.2019  Wzór umowy wraz z gwarancją jakości - Załącznik nr 4

09.01.2019  Wzór wykazu robót budowlanych - Załącznik nr 5

09.01.2019  Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

09.01.2019  Przedmiar robót

09.01.2019  STWiOR

09.01.2019  Dokumentacja - Architektura

09.01.2019  Dokumentacja - Instalacja elektryczna

09.01.2019  Dokumentacja - Istalacja sanitarna

09.01.2019  Dokumentacja - Konstrukcja

09.01.2019  Dokumentacja - Technologia

09.01.2019  Dokumentacja - Uzupełnienie projektu

14.01.2019 Odpowiedz na pytania I

17.01.2019  Odpowiedz na pytania II

05.02.2019  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

05.02.2019  Zmiana terminu składania ofert

06.02.2019  Odpoweidzi na pytania III

06.02.2019  Załącznik I do odpowiedzi III

06.02.2019 Załącznik II do odpowiedzi III

06.02.2019 Załącznik III do odpowiedzi III

06.02.2019 Załącznik IV do odpowiedzi III

06.02.2019  Załącznik nr V do odpowiedzi III

06.02.2019  Załącznik nr VI do odpowiedzi III

07.02.2019  Odpowiedz na pytania IV

11.02.2019  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

11.02.2019  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

14.02.2019  Zestawienie złożonych ofert

12.03.2019  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania