16.01.2019  Zaproszenie do złożenia oferty

04.02.2019  Ogłoszenie wyniku postępowania