04.02.2019  Ogłoszenie o zamówieniu

04.02.2019  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

08.02.2019  Odpowiedz na zadane pytanie

13.02.2019  Zestawienie złożonych ofert

20.02.2019  Ogłoszenie wyniku postępowania