06.03.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu

06.03.2019  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

12.03.2019  Odpowiedzi na zadane pytania

13.03.2019  Odpowiedzi na zadane pytania II

19.03.2019 Zestawienie złożonych ofert

01.04.2019 Ogłoszenie wyników postępowania