07.03.2019r.  Ogłoszenie o zamówieniu

07.03.2019r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

07.03.2019r. Załącznik nr 1 do SIWZ - JEDZ

07.03.2019r. Załącznik nr 7 do SIWZ - identyfikator postępowania

14.03.2019r. Odpowiedzi na zadane pytania

25.03.2019  Zestawienie złożonych ofert

02.04.2019r. Ogłoszenie wyników postępowania