18.03.2019 Ogłoszenie o zamówieniu

18.03.2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

18.03.2019 Formularz oferty wraz z załącznikami - Załącznik nr 1

18.03.2019 Wzór umowy wraz z gwarancją jakości - Załącznik nr 4

18.03.2019 Wzór wykazu robót budowlanych - Załącznik nr 5

18.03.2019 Wzór wykazu osób - Załącznik nr 6

18.03.2019  Dokumentacja - architektura

18.03.2019 Dokumentacja - instalacja elektryczna

18.03.2019 Dokumentacja - instalacja sanitarna

18.03.2019 Dokumentacja - konstrukcje

18.03.2019 Dokumentacja - projekt pomieszczeń rozprężalni

18.03.2019 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

18.03.2019 Technologia

18.03.2019 Uzupełnienie projektu - piony

18.03.2019 Zbiornik tlenu

18.03.2019 Dodatkowy rysunek instalacji

18.03.2019 Przedmiary

18.03.2019 Tabela równoważności - Załącznik nr 3

22.03.2019 Odpowiedzi na pytania I

22.03.2019 Załącznik nr 1 do odpowiedzi I

22.03.2019 Załącznik nr 2 do odpowiedzi I

02.04.2019r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przedłużenie okresu składania ofert

10.04.2019  Odpowiedzi na zadane pytania II

10.04.2019  Opinia Geotechniczna

10.04.2019 Przedmiar - roboty budowlane

10.04.2019 Załącznik nr 1a

10.04.2019 Załącznik nr 1b

10.04.2019 Załącznik nr 1c

10.04.2019 Załącznik nr 2

10.04.2019 Załącznik nr 4

10.04.2019 Załącznik nr 5

10.04.2019 Załącznik nr 6

16.04.2019 Odpowiedzi na pytania III

16.04.2019 Opinia Geotechniczna - załącznik do odpowiedzi nr III

17.04.2019 Odpowiedzi na pytania IV

18.04.2019 Odpowiedz na pytanie V

25.04.2019 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

10.06.2019 Ogłoszenie wyniku postępowania