20.03.2019  Ogłoszenie o zamówieniu

20.03.2019  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

20.03.2019  Formularz cenowy - Załącznik nr 1a

29.03.2019  Odpowiedzi na zadane pytania

05.04.2019  Zestawienie złożonych ofert

23.04.2019  Ogłoszenie wyniku postępowania

02.05.2019 Korekta ogłoszenia wyników