02.05.2019r. Zaproszenie do złożenia oferty

02.05.2019r. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

13.05.2019r. Odpowiedzi na zadane pytania

23.05.2019r. Zestawienie złożonych ofert

03.06.2019r. Ogłoszenie wyników postępowania