09.05.2019r. Zaproszenie do złożenia oferty

23.05.2019r. Zestawienie złożonych ofert

27.05.2019r. Ogłoszenie wyników postępowania