10.05.2019r. Zaproszenie do złożenia oferty

10.05.2019r. Załącznik nr 1 - Zapytanie cenowe

10.05.2019r. Załącznik nr 2 - Oświadczenia

10.05.2019r. Załącznik nr 3 - Projekt umowy

14.05.2019r. Modyfikacja zapisu projektu umowy

22.05.2019r. Zestawienie złożonych ofert

03.06.2019r. Ogłoszenie wyniku postępowania