28.05.2019r. Zaproszenie do złożenia oferty

05.06.2019r. Odpowiedzi na zadane pytania

10.06.2019r. Zestawienie złożonych ofert

13.10.2019r. Ogłoszenie wyniku postępowania