18.06.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu

18.06.2019r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

18.06.2019r. Załącznik nr 1 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

18.06.2019r. Załącznik nr 7 do SIWZ - Identyfikator 

18.06.2019r. Klucz do postępowania

02.07.2019r. Odpowiedz na zadane pytania, modyfikacja zapisów SIWZ

05.07.2019r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia lub dodatkowych informacji

29.07.2019r. Zestawienie złożonych ofert

23.08.2019r. Ogłoszenie wyników postępowania