12.09.2019r Ogłoszenie o zamówieniu

12.09.2019r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

12.09.2019 Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3

12.09.2019  Jednolity Elektroniczny Dokument Zamówienia - Załącznik nr 7

12.09.2019 Inentyfikator postępowania

12.09.2019 Klucz publiczny

13.09.2019 Publikacja części Pakietu nr 7-myjnia przelotowa