06.12.2019r. Zaproszenie do złożenia oferty

11.12.2019r. Sprostowanie do zaproszenia

16.12.2019r. Zestawienie złóżonych ofert

16.12.2019r. Ogłoszenie wyniku postępowania