07.01.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

07.01.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

07.01.2020r. Załącznik nr 1a - Formularz cenowy

13.01.2020r. Modyfikacja zapisów SIWZ pakiet nr 49

16.01.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania I

16.01.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania II

17.01.2020r. Odpowiedzi na pytania III

23.01.2020r. Zestawienie złożonych ofert

18.02.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania