10.03.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

10.03.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

10.03.2020r. Formularz cenowy - Załącznik nr 1a

23.03.2020r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

23.03.2020r. Zmaiana terminu składania ofert

26.03.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania

03.04.2020r. Zestawienie złożonych ofert

28.04.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania