19.03.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

19.03.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

19.03.2020r. Przedmiot zamówienia - Załącznik 3a

19.03.2020r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

19.03.2020r. Identyfikator postępowania - Załącznik nr 7

19.03.2020r. Klucz do postępowania

26.03.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania I

26.03.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania II

30.03.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania III

30.03.2020r. Przedłuyżenie terminu składania ofert

30.03.2020r. Odpowiedzi na pytania IV

07.04.2020r. Zestawienie złożonych ofert

18.05.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania