16.04.2020r. Zaproszenie do składania ofert

17.04.2020r. Odpowiedz na zadane pytanie

20.04.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania II

20.04.2020r. Załącznik do odpowiedzi na pytania II

21.04.2020r. Przedłużenie terminu składania ofert

22.04.2020r. Odpowiedzi na pytania III

23.04.2020r. Odpowiedzi na pytania IV

28.04.2020r. Zestawienie złożonych ofert

06.05.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania