27.04.2020r. Ogłoszenie no zamówieniu

27.04.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

27.04.2020r. Formularz cenowy

07.05.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania

08.05.2020r. Modyfikacja udzielonej odpowiedzi

12.05.2020r. Zestawienie złożonych ofert

14.05.2020r. Poprawione zestawienie złożonych ofert