27.04.2020r. Ogłoszenie no zamówieniu

27.04.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

27.04.2020r. Formularz cenowy

07.05.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania

08.05.2020r. Modyfikacja udzielonej odpowiedzi

12.05.2020r. Zestawienie złożonych ofert

14.05.2020r. Poprawione zestawienie złożonych ofert

04.06.2020r. Pismo do wykonawców o przedłużenie okresu związania z ofertą

15.06.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania