18.06.2020r. Zaproszenie do złożenia oferty

22.06.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania

25.06.2020r. Zestawienie złożonych ofert

01.07.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania