18.06.2020r. Zaproszenie do złożenia oferty

18.06.2020r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

22.06.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania

24.06.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania II

01.07.2020r. Ogłoszenie wyniku