26.06.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

26.06.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

26.06.2020r. Jednolity Europejski Dakument Zamówienia ( JEDZ )

26.06.2020r. Identyfikator postępowania

26.06.2020r. Klucz do postępowania

12.08.2020r. Zestawienie złożonych ofert

19.08.2020r. Poprawione aktualne zestawienie złożonych ofert

31.08.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania