03.07.2020r. Zaproszenie do złożenia oferty

07.07.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania

09.07.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania II

16.07.2020r. Ogłoszenie wyników