16.07.2020r. Zaproszenie do złożenia oferty

20.07.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania I

23.07.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania II

28.07.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania