22.07.2020r. Zaproszenie do złożenia oferty

28.07.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania I

31.07.2020r. Zestawienie złożonych ofert

05.08.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania