24.07.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

24.07.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

24.07.2020r. Zał. nr 3 - Pakiet nr 1

24.07.2020r. Zał. nr 3 - Pakiet nr 2

24.07.2020r. Zał. nr 3 - Pakiet nr 3

24.07.2020r. Zał. nr 3 - Pakiet nr 4

24.07.2020r. Zał. nr 3 - Pakiet nr 5

24.07.2020r. Zał. nr 3 - Pakiet nr 6

24.07.2020r. Zał. nr 3 - Pakiet nr 7

24.07.2020r. Zał. nr 3 - Pakiet nr 8

24.07.2020r. Zał. nr 3 - Pakiet nr 9

28.07.2020r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

30.07.2020r. Modyfikacja zapisów SIWZ - dotyczy Pakietu nr 9

03.08.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania

03.08.2020r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

07.08.2020r. Zestawienie złożonych ofert

04.09.2020r. Pismo w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

15.09.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania