04.08.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

04.08.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

17.08.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania

17.08.2020r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

21.08.2020r. Zestawienie złożonych ofert

27.08.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania