06.08.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

06.08.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

06.08.2020r. Formularz cenowy - Załącznik nr 1a

17.08.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania

20.08.2020r. Zestawienie złożonych ofert

02.09.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania