01.09.2020r. Zaproszenie do składania ofert

03.09.2020r. Odpowiedzi na pytania I

04.09.2020r. Odpowiedzi na pytania II

08.09.2020r. Zestawienie złożonych ofert

08.09.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania