07.09.2020r. Zaproszenie do złożenia oferty

10.09.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania

15.09.2020r. Zestawienie złożonych ofert

15.09.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania