10.09.202r. Zaproszenie do złożenia oferty

15.09.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania 

16.09.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania, modyfikacja zapisów zaproszenia

17.09.2020r. Zestawienie złożonych ofert

18.09.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania