PUNKT POBRAŃ przy WSOZ (ul. Św. Floriana 12)

czynny: poniedziałek - sobota w godzinach 10:00 – 12:00
niedziela w godzinach 15:00 – 17:00

telefon: 52 32 55 902, 52 32 55 607

 ze względów logistycznych, zalecany jest wjazd w ul. Św. Floriana od strony ul. Bernardyńskiej

 

Pacjenci przyjmowani są na bieżąco, bez wcześniejszej rejestracji.

Warunkiem pobrania wymazu jest elektroniczne skierowanie w EWP od lekarza POZ / SANATORIUM bądź innego uprawnionego zleceniodawcy.

 

DLA OSÓB ZLECAJĄCYCH

TREŚĆ KOMUNIKATU KUJAWSKO – POMORSKIEGO OW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA:

 

Komunikat w sprawie konieczności zlecenia za pośrednictwem EWP testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2.

Przypominamy, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 finansowane ze środków publicznych zlecane są wyłącznie za pośrednictwem systemu EWP, z wyjątkiem testów zlecanych
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego stanowiącego moduł Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 lub, w niektórych przypadkach, poprzez aplikację

www.gabinet.gov.pl

 

Niedopuszczalne i niezgodne z przepisami jest brak wprowadzenia zlecenia testów w odpowiednim rejestrze, a także wysyłanie próbek do laboratorium bez wcześniejszego przekazania zlecenia w systemie.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie umów z laboratoriami, pokrywa koszty jedynie testów zleconych za pośrednictwem systemu EWP. Badania diagnostyczne zlecone w inny niż powyżej opisany sposób nie mogą być finansowane przez NFZ na podstawie umów.