Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

  kierownik

   prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota

 

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego

  kierownik

   dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska, prof. UMK


Pracownicy

  adiunkci:

   dr n. med. Anita Olczak

   dr n. med. Dorota Kozielewicz

   dr n. med. Dorota Dybowska

   dr n. med. Edyta Grąbczewska

  asystenci:

   Kornelia Karwowska

  lekarze nie będący pracownikami kliniki, zatrudnieni w oddziałach klinicznych:

   dr n. med. Ewa Smukalska,

   dr n. med. Barbara Dura,

   dr n. med. Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk,

   dr n. med. Karolina Dulęba,

   dr n. med. Krzysztof Gierlotka,

   Abdul Hakeem Abdulgater,

   Bożena Gorzelak,

   Anna Jakuta,

   Elwira Palewicz,

   Joanna Wernik,

   Agnieszka Zaleœśna,

   Julita Furmaniak,

   Małgorzata Sawilska-Tańska,

   Anna Foksińska