Oddział Internistyczno-Zakaźny i Niedoborów Odpornośœciowych - 30 łóżek

z-ca ordynatora: dr hab. n. med. Anita Olczak

pielęgniarka oddziałowa: mgr Alina Płomińska

 

  • ONO1_th
  • ONO2_th
  • ONO3_th
  • ONO4_th
  • ONO5_th