Oddział Chorób Wątroby - 30 łóżek

z-ca ordynatora: dr n. med. Dorota Kozielewicz

pielęgniarka oddziałowa: mgr Mariola Kołcon

   

 • OCHW10
 • OCHW1a
 • OCHW2
 • OCHW3
 • OCHW4
 • OCHW5
 • OCHW6
 • OCHW7
 • OCHW8
 • OCHW9