Oddział Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii - 30 łóżek

  • z-ca ordynatora: dr n. med. Małgorzata Sobolewska - Pilarczyk

  • pielęgniarki oddziałowe: mgr Iwona Nowacka

   

 • OPB1
 • OPB10
 • OPB11
 • OPB2
 • OPB3
 • OPB4
 • OPB5
 • OPB6
 • OPB7
 • OPB8
 • OPB9