Kierownik:

lek. med. Wojciech Nowak - specjalista chorób zakaźnych i radiologii

Personel:

mgr Hanna Szudajska - inspektor ochrony radiologicznej - starszy technik RTG


W skład Pracowni Diagnostyki Obrazowej wchodzi:

  • Pracownia Rentgenodiagnostyki

  • Pracownia Ultrasonografii


Pracownia Rentgenodiagnostyki

  Zakres badań:

   • badania radiologiczne układu kostnego

   • badania radiologiczne układu moczowego

   • badania radiologiczne układu pokarmowego

   • badania radiologiczne układu oddechowego

pracownia rentgenodiagnostyki 1 pracownia rentgenodiagnostyki 2

Pracownia Ultrasonografii

  Zakres badań:

   • badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, tarczycy, jąder, narządu rodnego, piersi, tkanek miękkich,

     przestrzeni zaotrzewnowej

   • badania przezczaszkowe mózgowia (u dzieci)

   • badania dopplerowskie (color Doppler, Power Doppler) układu wrotnego, kończyn dolnych i szyi

pracownia ultrasonografii 1