Więcej informacji w załączniku:

- Pismo Rzecznika Praw Pacjenta