Kierownik:

  dr n. med. Ewa Jendryczka - Specjalista w zakresie analityki klinicznej

Personel wyższy

  5 magistrów w tym 3 z I st. specjalizacji w zakresie analityki klinicznej:

  mgr Małgorzata Tyczyno, mgr Aleksandra Szwed-Kowalska,

  mgr Joanna Pokorniecka, mgr Agnieszka Cieszyńska,

  mgr Monika Suchomska

śŒredni personel medyczny

  7 techników:

   Grażyna Mazany, Danuta Kaliszewska,

   Mirosława Kalczyńska, Anna Hemke, Małgorzata Kostuniak,

   Aleksandra Jaworska, Anna Gołaszewska.


Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę medyczną i wykonuje badania z zakresu:

  • biologii molekularnej

  • immunochemii

  • hematologii

  • chemii klinicznej

  • analityki ogólnej

  • hemostazy

  • serologii transfuzjologicznej


Laboratorium oferuje całodobowe świadczenia pacjentom hospitalizowanym oraz leczonym ambulatoryjnie.

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej bierze udział w krajowych i międzynarodowych programach kontroli jakośœci badań.


POSIADAMY CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W:

  • Quality Control for Molecular Diagnostics – Glasgow (HIV RNA, HBV DNA, HCV RNA, HCV genotyping, CMV DNA)

  • External Quality Assessment Schemes – Labquality

  • Quality Control Service in the field of clinical chemistry - Roche

  • Powszechnym Programie Oceny Wiarygodnośœci Badań Laboratoryjnych Centralnego Oœśrodka Badań Jakoœści

    w Diagnostyce Laboratoryjnej-ŁódŸź

  • Sysmex International Quality Assurance – IQAS