Nowy Cennik obowiązuje od 01.07.2023r.

 

   Chemia kliniczna

Kod procedury      Nazwa badania       
Cena
 
I 09 Albumina w surowicy    23 zł
I 09 Albumina w PMR    32 zł
I 23 Amoniak     31 zł
I 25 Amylaza w moczu    9 zł
I 25 Amylaza w surowicy    11 zł
I 65 α1-antytrypsyna (AAT)    33 zł
I 17 Aminotransferaza alaninowa (ALAT)   5 zł
I 19 Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT)  5 zł
U 75 Antystreptolizyna (ASO)   28 zł
I 77 Białko całkowite     6 zł
A 07 Białko w moczu     15 zł
I 81 Białko C-reaktywne  (CRP)  9 zł
I 89 Bilirubina całkowita     6 zł
I 87 Bilirubina bezpośrednia    14 zł
O35 Sód       5 zł
N45 Potas      5 zł
I 97 Chlorki      5 zł
I 95 Ceruloplazmina    37 zł
I 99 Cholesterol całkowity     6 zł
K 01 Cholesterol frakcji HDL     13 zł
K 33 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)    7 zł
P 31 Etanol w surowicy     33 zł
P 31 Etanol w moczu     33 zł
L 11 Fosfataza alkaliczna (ALP)    6 zł
L 23 Fosfor nieorganiczny    20 zł
L 31 γ-glutamylotranspeptydaza (GGTP)    6 zł
O 29 Gazometria    52 zł
L 43 Glukoza      5 zł
L 85 Immunoglobuliny klasy IgA (IgA)   15 zł
L 95 Immunoglobuliny klasy IgM (IgM)   15 zł
L 93 Immunoglobuliny klasy IgG (IgG)   15 zł
L 93 IgG w PMR    31 zł
L 93 Indeks IgG - badanie złożone z 4 oznaczeń: albumina w surowicy, albumina w PMR, IgG w surowicy, IgG w PMR 146 zł
M 18 Kinaza kreatynowa (CK)    11 zł
M 37 Kreatynina     5 zł
M 38 Krioglobuliny    22 zł
M 45 Kwas moczowy    23 zł
M 53 Kwasy żółciowe    50 zł
M 67 Lipaza     22 zł
M.87 Magnez     17 zł
N 11 Mleczany     31 zł
N 13 Mocznik      5 zł
N 58 Prokalcytonina    91 zł
I 79 Proteinogram  (surowica)   29 zł
O 49 Triglicerydy    7 zł
O 75 Wapń zjonizowany    52 zł
O 77 Wapń całkowity    13 zł
O 95 Żelazo     6 zł
N 87 e-GFR     7 zł

 

Hematologia i koagulologia

Kod procedury      Nazwa badania       
Cena
 
G 11 Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT)  19 zł
G 21 Wskaźnik protrombinowy (INR)   17 zł
G 49 D-Dimery     46 zł
  Płytki krwi (krew cytrynianowa) 16 zł
C 55 Morfologia  + płytki   16 zł
C 03 Oporność osmomotyczna erytrocytów   23 zł
C 69 Retikulocyty    30 zł
C 32 Rozmaz krwi (mikroskopowy)   49 zł
G 53 Fibrynogen    40 zł
X 23 Test do diagnostyki malarii   71 zł
  Rozmaz+ gruba kropla w kierunku malarii  75 zł

 

 Analityka ogólna

Kod procedury      Nazwa badania       
Cena
 
U 50 Antygeny bakteryjne w płynie mózgowo-rdzeniowym 113 zł
L 23 Fosfor nieorganiczny w moczu porannym  20 zł
A 14 Liczba Addisa    22 zł
A 17 Kał - krew utajona    18 zł
A 23 Kał - stopień strawienia    37 zł
A 21 Kał - badanie w kierunku pasożytów  81 zł
F 37 Kał - badanie w kierunku Rotawirusów i Adenowirusów 25 zł
V 06 Kał - badanie w kierunku Norowirusów  40 zł
S 49 Kał - badanie w kierunku Campylobacter  49 zł
S 81 Clostridium difficile – test immunoenzymatyczny (kał) 81 zł
A 01 Mocz - badanie ogólne + osad moczu 13 zł
A 07 Mocz - dobowa utrata białka   14 zł
L 23 Mocz - dobowa utrata fosforu   20 zł
N 45 Mocz - dobowa utrata potasu   9 zł
O 35 Mocz - dobowa utrata sodu   9 zł
A 59 Trichomonas vaginalis - rzęsistek pochwowy (mocz) 17 zł
A 03 Plyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne  59 zł
C 32 Płyn mózgowo-rdzeniowy – sedymentacja  28 zł
A 05 Płyny z jam ciała - badanie ogólne   58 zł
A 14 Płyny z jam ciała - sedymentacja   39 zł
A 14 Płyny z jam ciała - leukocyty   15 zł
N 41 Porfiryny całkowite w moczu   22 zł
O 77 Wapń całkowity w moczu porannym  13 zł
X 057 Wymaz z odbytu w kierunku owsików  38 zł
W 059 Zeskrobiny z języka w kierunku grzybów  16 zł
F 86 Grypa A/B  54 zł
L 46 ꞵ - HCG test ciążowy (mocz)   23 zł
F 28 Enterowirus (kał) – jakościowo  44 zł
  RSV syncytialny wirus oddechowy    51 zł

 

 Immunochemia 

Kod procedury      Nazwa badania       
Cena
 
V 39 Ag HBs jakościowo    23 zł
V 40 Ag HBs ilościowo    36 zł
V 35 Ag HBe     41 zł
V 42 Anty - HBs    34 zł
V 38 Anty -  HBe    39 zł
V 31 Anty - HBc total    29 zł
V 32 Anty HBc IgM    170 zł
V 48 Anty - HCV    27 zł
F 23 Anty - CMV IgM    44 zł
F19 Anty – CMV IgG    53 zł
U 42 Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgA 52 zł
U 41 Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgG 52 zł
U 43 Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgM 52 zł
F 22 CMV IgG awidność    79 zł
V 28 Anty - HAV IgM    71 zł
F 53 Anty  - EBV IgG  75 zł
F 50 Anty – EBV IgM    53 zł
W 31 Ag Cryptococcus w PMR   63 zł
V 31 Ag Cryptococcus w surowicy   63 zł
W 35 Antygen Pneumocystis jiroveci (BAL)  115 zł
W 35 Antygen Pneumocystis jiroveci (plwocina)  115 zł
W 35 Antygen Pneumocystis jiroveci (wymaz)  115 zł
I 53 Antygen karcynoembrionalny (CEA) 25 zł
L 07 α - Fetoproteina (AFP)    31 zł
S 25 Borrelia IgM ( PMR)    31 zł
S 25 Borrelia IgM (surowica)    31 zł
S 21 Borrelia IgG (PMR)    31 zł
S 21 Borrelia IgG (surowica)    31 zł
S 27 Borrelia - test potwierdzenia IgM (PMR)  127 zł
S 27 Borrelia - test potwierdzenia IgM (surowica) 127 zł
S 23 Borrelia - test potwierdzenia IgG (PMR) 127 zł
S 23 Borrelia - test potwierdzenia IgG (surowica)   127 zł
F 91 Anty – HIV1/HIV2 + Ag p24    42 zł
F 90 HIV ½ - test potwierdzenia   245 zł
C 43 Limfocyty CD3/CD4/CD8   113 zł
O 21 Przeciwciała ANA    38 zł
O 05 Przeciwciała AMA    40 zł
N 67 Przeciwciała LKM    44 zł
N 91 Przeciwciała SMA    30 zł
X 45 Toxoplasma gondii IgM    37 zł
X 41 Toxoplasma gondii IgG    51 zł
X 49 Toxoplasma gondii IgG awidność (sama awidność) 97 zł
  Pakiet Toxoplasma  gondii  IgG+IgM + awidność  134 zł
X 33 Toxocara canis IgG     75 zł
L 69 TSH     28 zł
O 55 FT3     34 zł
O 69 FT4     34 zł
L.05 Ferrytyna     26 zł
0.61 Troponina T hs    38 zł
M.05 Interleukina 6    60 zł
V 98 Sars-CoV-2  przeciwciała w klasie IgG 62 zł
145 CA -19-9 33zł
V.64 Anty HEV IgM 62zł
M.41 Kwas foliowy 32zł
O.83 Witamina B12 29zł

 

Biologia molekularna 

Kod procedury      Nazwa badania       
Cena
 
V 47 HBV DNA     175 zł
Y 11 Mutanty HBV    865 zł
Y 103 Genotyp HCV    446 zł
V 56 HCV RNA -  (ilościowo)    200 zł
F 92 HIV-1 RNA     181 zł
Y 103 HLA B 27     250 zł
S 83 Clostridium difficille PCR   348 zł
  Grypa A/B / RSV-RT-PCR 308 zł
V 99 Wykrywanie Sars-CoV-2PCR   280 zł
  Wykrywanie Sars-CoV-2/ FLU/ RSV –  PCR 366 zł
  HLA B 57     250 zł
Y 103 Genotyp HCV ( bez HCV RNA )   246 zł
  Panel Meningitis/Encephalitis ( 14 patogenów) 860zł
  Panel Multiplex Gastrointestinal PCR BioFire 860zł

 

Posiewy

Kod procedury Nazwa badania       
Cena
 
U 10 Posiew Krwi 43 zł

 

Pozostałe badania

Kod procedury Nazwa badania       
Cena
 
P.05 Opiaty w moczu 22 zł
V101 Wykrywanie antygenu SARS-Cov-2 25 zł
M-71 Lipidogram 24 zł
A07 Białko w DZM 13 zł
V60 Ospa wietrzna 41 zł

 

Cennik badań diagnostycznych  wykonywanych w Przychodni Dermatologicznej

Kod procedury Nazwa badania       
Cena
 
U.09.5. 12,61 881 Odczyn VDRL 24 zł
U.09.29.5.881 Odczyn VDRL z oznaczeniem miana 28 zł
U.09.5 .886 Odczyn FTA-ABS 56 zł
U.09.5. 884 Odczyn TPHA 47 zł
U. 47,48.0,1. 701/774 Badanie w kierunku rzeżączki 51 zł
U.18,47,48.4.701/ 72 Badanie w kierunku Chlamydia trachomatis 91 zł
X. 47,48.0.703/776 Badanie w kierunku rzęsistka pochwoego 44 zł
U.22,39.01.771 Posiew ogólny rózne materiały 52 zł
U14.22-32.01.772 Posiew ogólny rózne materiały 50 zł
U.24.2.761 Posiew moczu 42 zł
U.17,48.0,1.773 Posiew w kierunku kolonizacji GBS Streptococcusicae 53 zł
W.27,46,50.3,4.704/775 Posiew mykologiczny (grzyby) 54 zł
U.999.871 ANTYBIOGRAM - oznaczenie wrażliwości/oporności bakterii na antybiotyki; koszt antybiogramu należy doliczyc do ceny posiewu. Za każdy antybiogram pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 25 zł 40 zł
X. 46.4.703 Badanie w kierunku nużycy - Demodex spp. 49 zł
U.48.0. 17,19 701 Ocena biocenozy pochwy - preparat bezpośredni 34 zł
W.50.4.702 Badanie w kierunku łupieżu pstrego, rumieniowego 50 zł
U.09,29.5 .886 Odczyn FTA 31 zł
U.999.872 Antybiogram E-test MIC 1 lek 52 zł
U.991.778 Mikrobiologiczna kontrola czystości powietrza 40 zł
U.992.777 Mikrobiologiczna kontrola czystości powierzchni , rąk 55 zł
U.999.791 Standardowa identyfikacja drobnoustrojów 15 zł
U.999.792 Identyfikacja drobnoustrojów tlenowych panel biochemiczny 32 zł

Cennik badań laboratoryjnych wykonywanych w Laboratorium Szpitala:

Kod procedury Nazwa badania Cena zewnętrzna
L43 Krzywa cukrowa 2 pkt                                    20 zł
O95 Krzywa żelaza 5pkt                                    51 zł
O93 Saturacja transferyny                                    39 zł
O93 Transferyna                                    29 zł
O93 TIBC                                    35 zł
V101 Test COMBO (Sars-Cov-2,Grypa A/B, RSV Antygen)                                    26 zł
O91 Wit D                                    83 zł
O93 UIBC                                    23 zł