cert wsoz 2019

Certyfikaty (opis z grafiki powyżej)

Certyfikat Akredytacyjny

Potwierdza się spełnienie przez

WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY IMIENIA TADEUSZA BROWICZA

W zakresie działalności

Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy

standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego

Certyfikat numer 2019/55