Podniesienie standardu usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego

ZPORR   herb woj      flaga ue

 

Projekt "Podniesienie standardu usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego", który wchodził w skład Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Realizacja tego projektu pozwoliła na zakup dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego następującego sprzętu:

• Myjnia dezynfektor Steelco DS. 600/2
• System detekcji gazów Alter typ SDG
• Przelotowy sterylizator parowy MMM Unisteri szt.2 wraz z zestawem komputerowym
• Komora Dezynfekcyjna materacy, kocy i poduszek Belimed DDA-7 wraz z wytwornicą pary i wyposażeniem
• Urządzenie do mycia łóżek i sprzętu medycznego WordChem
• Sterylizator Gazowy 3M SteriVac 5 XL wraz z systemem utylizacji tlenku etylenu
• Zgrzewarka rotacyjna do rękawów papierowo-foliowych Hawo 650 DEL

 

Wymieniony sprzęt medyczny stanowi wyposażenie Centralnej Sterylizatorni, która świadczy usługi w zakresie mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego dla wszystkich oddziałów, poradni i pracowni Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego .

Schemat organizacyjny pomieszczeń oraz wyposażenie odpowiada wymaganiom aktualnych norm i przepisów prawnych, w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Metodami sterylizacji stosowanymi w szpitalu są:

• Para wodna nadciśnieniu (134oC i 121oC)
• Niskotemperaturowa (tlenek etylenu 37oC i 55oC)Kontrola skuteczności procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji przeprowadzona jest metodami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, a wydruk kontrolny każdego procesu jest przechowywany i archiwizowany.

W skład struktury organizacyjnej Centralnej Sterylizatorni wchodzi również Centralna Stacja Mycia i Dezynfekcji Łóżek, świadcząca usługi w zakresie mycia i dezynfekcji łóżek oraz dezynfekcji: materacy, kocy, poduszek i pościeli.

Zakupiony sprzęt znacząco poprawił jakość świadczonych usług oraz skrócił czas oczekiwania na badania diagnostyczne i hospitalizację. Umożliwił jednocześnie przystosowanie szpitala do standardów w zakresie bezpieczeństwa oraz norm UE.

 

Myjnia dezynfektor Steelco DS. 600/2 przekazana do użytkowania 13.05.2010r.

1 2

 

System detekcji gazów Alter typ SDG wraz z panelem sterowania do sterylizatora gazowego 3M SteriVac 5 XL przekazany do użytkowania 11.05.2010r.

3

 

Przelotowy sterylizator parowy MMM Unisteri szt.2 wraz z zestawem komputerowym przekazane do użytkowania 27.05.2010r.

 4

5 6

 

Komora Dezynfekcyjna materacy, kocy i poduszek Belimed DDA-7 wraz z wytwornicą pary i wyposażeniem przekazana do użytkowania 18.06.2010r.

7 8

 

Urządzenie do mycia łóżek i sprzętu medycznego WordChem przekazane do użytkowania 31.05.2010r.

9 10

 

Sterylizator Gazowy 3M SteriVac 5 XL wraz z systemem utylizacji tlenku etylenu przekazany do użytkowania 27.07.2010r.

11

12

 

Zgrzewarka rotacyjna do rękawów papierowo-foliowych Hawo 650 DEL przekazana do użytkowania 31.05.2010r.

14

15