Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Szpital
Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza

Aktualności

Zakażenie KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

Koronawirus podowuje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Ocena ryzyka zakażeń

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym).

1. zamieszkiwanie z przypadkiem COVID-19

2. bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 (np. podanie ręki)

3. bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej)

4. przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) osoby chorej, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut

5. przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba chora COVID-19 w odległości mniejszej niż 2 m przez co najmniej 15 minut (np. klasie, poczekalni szpitala/przychodni, Sali konferencyjnej

6. personel medyczny lub inna bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób chorych na COVID-19 lub bez odpowiedniego zabezpieczenia lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej

7. kontakt na pokładzie samolotu i innych środków transportu obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 lub jej przemieszczania się, za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu)

  • podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się szeroko rozpowszechnioną transmisję COVID-19
  • powróciła z obszaru, w którym podejrzewa się lokalną lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisję COVID-19 i której stan kliniczny został oceniony przez lekarza jako wymagający diagnostyki w kierunku COVID-19

Osoby spełniające kryteria podejrzenia zakażenia powinny być leczone na oddziałach zakaźnych.

Inne osoby powinny się udać do podstawowej opieki zdrowotnej.

Zapobieganie zakażeniu:

  • częste mycie rąk z użyciem mydła i wody lub srodka odkażającego na bazie alkoholu
  • unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust
  • zasłanianie ust i nosa przy kaszlu zgietym ramieniem lub jednorazową chusteczką
  • zachowanie co najmniej 1 metra odległości od osób, które kaszlą i kichają

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia zgłoś się telefonicznie do najbliższej Stacji Sanitarno-Epiddemiologicznej, nie zgłaszaj się do przychodni POZ.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach:

Całodobowa Infolinia NFZ   800 190 590

Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

KPOW NFZ: http://nfz-bydgoszcz.pl/

Powiatowej Inspekcji Sanitarnej:

https://pwisbydgoszcz.pl/pl/2020/03/09/informacje-dot-zakazen-nowym-koronawirusem-sars-cov-2-aktualne-dane-8/

 

PLAKAT OGÓLNY 731x1024

Informujemy, iż w marcu 2020 roku planowana jest kasacja dokumentacji medycznej wytworzonej przed rokiem 2000.

Więcej informacji...

Podkategorie