Izba Przyjęć

tel. 52 325-56-07

 

Apteka

tel. 52 325-56-10

 

Centrala

tel. 52 325-56-00

 

Sekretariat

tel. 52 325-56-05

fax 52 325-56-50

 

Główny Księgowy

tel. 52 325-56-70

 

Sekcja Finansowo-Księgowa

tel. 52 325-56-41

 

Sekcja ds. Osobowych i Płac

tel. 52 325-56-67

tel. 52 325-56-43

 

Sekcja ds. Controlingu i Analiz

tel. 52 325-59-15

tel. 52 325-59-16

 

Sekcja ds. Statystyki i Dokumentacji Medycznej

tel. 52 325-56-31

tel. 52 325-56-13

fax 52 325-56-20

 

Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel. 52 325-56-54

 

Zespół Centralnej Sterylizacji i DDD

tel. 52 325-56-48

 

Dział Administracyjny i ds. Żywienia

tel. 52 325-56-45

 

Sekcja Gospodarcza

tel. 52 325-56-92

  

Wojewódzka Przychodnia Chorób Zakaźnych - Rejestracja

tel. 52 304-56-40

 

Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna - Rejestracja

tel. 52 325-58-11

 

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej - kierownik

tel. 52 325-56-77

 

Pracownia Biologii Molekularnej

tel. 52 325-56-78

 

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

tel. 52 325-56-09


Pracownia Endoskopii

tel. 52 325-59-05

 

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

tel. 52 325-59-34 - sekratariat

tel. 52 325-56-34 - pielęgniarki

 

Oddział Chorób Wątroby

tel. 52 325-56-88 - sekratariat

tel. 52 325-56-96 - pielęgniarki

 

Oddział Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii

tel. 52 325-56-57 - sekratariat

tel. 52 325-56-04 - pielęgniarki

 

Oddział Internistyczno-Zakaźny i Niedoborów Odpornoœciowych

tel. 52 325-56-26 - sekretariat

tel. 52 325-56-03 - pielęgniarki