Od dnia 1 października 2017 roku (od godziny 8:00)
przy ul. Karola Kurpińskiego 5 w Bydgoszczy
 
będą udzielane świadczenia
 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 
(budynek Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej i Chorób Zakaźnych)
 
Nr telefonu dla pacjentów: 052 5666665