Herb Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Organem tworzącym dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zlokalizowany jest w budynkach ufundowanych przez hrabinę Potulicką i doktora Jurasza. Ponad stuletnie budynki mogą mylić, gdyż w ich wnętrzu znajduje się jeden z najnowocześniejszych szpitali zakaźnych w Polsce.

 

Zdjęcie szpitala Zdjęcie szpitala od strony rzeki

 

Szpital dysponuje 116 łóżkami z możliwością izolowania pacjentów o wysokiej zakaźności. Każda z sal wyposażona jest w telefon i telewizor, oraz własne łazienki i toalety. Wykorzystanie lamp ultrafioletowych umożliwia pobyt pacjentów bez ryzyka dodatkowych zakażeń. Na bazie trzech oddziałów szpitala funkcjonuje Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy.

Hospitalizuje się tu przypadki wszystkich chorób zakaźnych wymagających leczenia stacjonarnego. Prym wiodą zapalenia wątroby, neuroinfekcje oraz zakażenia HIV i AIDS. Wykonuje się tu rocznie około 900 diagnostycznych biopsji wątroby u dzieci i dorosłych.

W 1989 roku przyjęto tu pierwszych pacjentów zakażonych HIV. Stąd pochodzi pojęcie "modelu bydgoskiego" opieki nad zakażonymi HIV, którego istota polega na niewyodrębnianiu specjalnych oddziałów i poradni do leczenia tych pacjentów.

Szpital dysponuje najbardziej nowoczesnymi metodami diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i endoskopowej. Rocznie hospitalizuje się tu około 6 tysięcy osób.

W strukturze szpitala znajduje się Wojewódzka Przychodnia Chorób Zakaźnych do której kieruje się pacjentów zarówno leczonych wcześniej szpitalnie, jak i z zewnątrz. Zapewnia to komplementarność i ciągłość opieki medycznej w niezbędnych przypadkach. Sprzyja temu zatrudnienie w przychodni lekarzy szpitalnych. W poradniach przychodni udziela się ponad 30 tysięcy porad rocznie. Również ci pacjenci korzystają z wysokospecjalistycznych metod diagnostyki, którymi dysponujemy.

Szpital jest ośrodkiem referencyjnym leczenia przewlekłych zapaleń wątroby, zakażeń HIV i AIDS oraz monitorowania zakażeń polio. Szkoli się tu w zakresie chorób zakaźnych lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie, jak i w ramach staży cząstkowych specjalistów innych dziedzin. Szpital prowadzi ponadto szkolenia z zakresu HIV i AIDS dla lekarzy stażystów.

Pracuje tu 34 lekarzy, w tym specjaliści chorób zakaźnych, interny, pediatrii, gastroenterologii, radiologii, laryngologii, chirurgii, chorób płuc, neurologii, psychiatrii itd. W zespole tym znajduje się 10 doktorów, 1 doktor habilitowany i 1 profesor nauk medycznych. Kierunki prowadzonych tu badań naukowych oraz publikacje dostępne są na stronie: www.cm.umk.bydgoszcz.pl/~biblio.

Laboratorium szpitala kierowane jest przez specjalistę analityki medycznej ze stopniem doktora nauk medycznych. W poradni przychodni zatrudniony jest wysoce kompetentny psycholog. Coraz więcej pielęgniarek kończy studia wyższe i zdobywa specjalizacje.

Szpital pracuje w systemie całodobowym.