Dyrektor Naczelny

mgr Grażyna Welter

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

Z-ca Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju

prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Bogdan Pachura

p.o. Głównego Księgowego

mgr Anna Zaremba


Naczelna Pielęgniarka

mgr Beata Kądziorska

Zakładowa Organizacja Związkowa Pielęgniarek i Położnych

Ewa Pacewicz

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarnośœć”

Emilia Pietrzkiewicz